Idébyrån

Grafisk design

KC Motors - Kia Återförsäljare

DR / Verkstaden

Annonser Dagspress

GA Lindberg

4-sidig informationsfolder "Starka sidor"

Mercedes Benz Stockholm

Annonser dagspress

Sveriges Energi

Informationsfoldrar

Länna Bilcenter

Annonser dagspress

Atrium Utveckling

Informationsfoldrar

Small World

Annonser dagspress

Birka&Brem-Bil

Annonskampanj DN

SPG

Informationsfoldrar

Runy's Frisörer - Täby C.

DR

Björkmas Bil - Annonser DN